Als ouder gun je je kind niets liever dan dat het gelukkig is.

Dat het lekker in z’n vel zit en met plezier door het leven gaat.
Maar soms is dit niet zo…soms wordt de vrolijkheid en levendigheid bij je kind overschaduwd door allerlei emoties waar het zich geen raad mee weet. Dit kan zich o.a. uiten in ‘lastig’ gedrag of juist in teruggetrokken gedrag, onzeker of stil zijn.
Je voelt dat je kind ergens mee worstelt en er zelf niet uitkomt.

Als ouder kun je je dan heel machteloos voelen. Vooral als je al van alles geprobeerd hebt, kun je je steeds onzekerder voelen, doe ik het wel goed als ouder? Wat is er nodig?

Positieve benadering
In mijn coaching leg ik de nadruk op dat wat er wèl is, wat wel goed gaat, in plaats van te focussen op wat er niet is of niet goed gaat. Op dit laatste wordt namelijk al zo vaak de nadruk gelegd! Op school, thuis, soms zelfs ook op de sportclub…
Het is mij erom te doen dat jullie kind (weer) trots wordt op zichzelf, dat het zelfvertrouwen groeit en de levensenergie weer gaat stromen. En dat doet wonderen, echt! Je kind gaat weer strálen! Voor mij is de uitspraak “alles wat aandacht krijgt, groeit” heel treffend in dit proces.

Ouder(s)
Voor je kind ben jij/zijn jullie als ouder(s) het belangrijkste wat er bestaat op de wereld. Pubers willen nog wel eens doen alsof dat juist niet zo is, omdat het bij hun ‘losmaakproces’ hoort, maar ondertussen hebben ze je nog even hard nodig!
Vanuit dit sterke gevoel bij mijzelf, dat de ouder(s) zó belangrijk zijn, ben ik Ouder&Kindcoach geworden. Ik vind dat je het niet los kunt zien van elkaar. Daarom ga ik –naast de sessies met jou/jullie kind- samen met jou/jullie kijken welke vraag er achter het gedrag van je kind zit, want hoe gek het ook mag klinken: kinderen vertonen ALTIJD logisch gedrag. Het is aan jou/jullie als ouder(s) om te kijken welke vraag je kind heeft, waarop het gedrag-of meer in het algemeen gezegd- datgene wat jou zorgen baart bij je kind, het antwoord is.

Op deze manier groeit niet alleen jullie kind, maar groeit en bloeit het gehele gezin mee.
In een relatief korte tijd gaan we ons samen inzetten voor een blijvende verandering in de wisselwerking tussen jou/jullie en je kind en hierdoor voor het hele gezin, ofwel:

“Een waardevolle verandering van soms met elkaar stoeien en broeien naar weer samen verder groeien en bloeien”


Hoe ga ik te werk?
Allereerst hebben we een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch of bij mij in de praktijk. We kijken wat er bij jullie speelt en wat ik daarin voor jullie kan betekenen. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Voelt het goed van beide kanten, dan plannen we een groeigesprek.
Ik mail jullie van tevoren een vragenlijst en deze wordt door jullie samen thuis ingevuld (of door jou alleen als er sprake is van een 1-oudergezin).
Op deze manier staan jullie al bewust stil bij de ontwikkeling van jullie kind. Deze ingevulde vragenlijst ontvang ik terug voor we het gesprek in gaan. Zo kunnen we van beide kanten het groeigesprek goed voorbereid starten.
Het groeigesprek vindt plaats bij jullie thuis met -bij voorkeur- beide ouders. Samen bespreken we de huidige situatie, jullie verwachtingen en de hulpvraag.
Vanuit jullie antwoorden schrijf ik een voorstel met hierin verwoord wat ik voor jullie en jullie kind kan betekenen.
Voor het groeigesprek reken ik 75 euro, ongeacht de tijd die het kost. Ik vind het belangrijk om hiervoor goed de tijd te nemen.

Gaan jullie akkoord met mijn voorstel, dan breng ik dit bedrag weer in mindering op de prijs van een traject-op-maat.

Individueel coachtraject-op-maat
Naar aanleiding van het voorstel gaan we samen twee tot drie maanden aan de slag met het traject-op-maat. Ieder traject is uniek, met een eigen unieke prijs, simpelweg omdat ieder kind uniek is!
Tijdens het traject ontdekken en bewandelen we samen de weg naar de gewenste groei (en bloei!) van jullie kind.

Zoals ik hierboven al verwoordde, is dit woordje samen in mijn visie heel belangrijk. Ouder & kind zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom bevat een traject-op-maat bij De Waterdrager altijd een Kindertolktraject voor (minimaal) één van de ouders.

Ik houd mijn coachsessies met jullie kind graag zoveel mogelijk in de natuur, maar gebruik daarvoor ook mijn praktijkruimte in de tuin.

Meer info